مديريت مصرف انرژی

ترموستات هوشمند Z-wave

enlightenedترموستات اتاقی هوشمند فن کوئل , سازگار با پروتکل Zwave و گیت وی فیبارو , زیپاتو و ورا   (Home Center2وHCL)(Vera)(Zipato)

ترموستات لمسی ادیسون

enlightenedترموستات  اتاقي ديجيتال فن كوئل ، داراي دو مد سرمايش و گرمايش مناسب براي منازل ، مراكز اداري و تجاري مي باشد  .