ماژول ها و كنترلر های خانه هوشمند مبنا

enlightened ماژول كنترلر مناسب مصرف كننده تحت كنترل باید به دقت انتخاب شده و به توان مصرفی محصول توجه کافی داشت. ماژول كنترلر را می توان با حفر كمی بيشتر قاب  کلید و پریز به راحتی در پشت آن قرار داده و سيم های ورودی و خروجی را وصل کرد. enlightened