اپليكيشن فارسی كنترل تجهيزات خانه هوشمند مبنا

http://192.168.0.110

enlightenedبا نرم افزار خانه هوشمند مبنا كنترل خانه خود را هر زمان و مكاني ، در دستان خود داشته باشيد .نرم افزار فارسي خانه هوشمند مبنا ، برای كنترل سيستم خانه هوشمند از طريق اينترنت روی تمامي دستگاه های اندرويد ( موبايل و تبلت ) نوشته شده است .enlightened