كليد های كنترلی لمسی خانه هوشمند مبنا در رنگهای متنوع

enlightened كليد های هوشمند خانه هوشمند مبنا ، برای كنترل انواع روشنایی ها ، ديمر ، تجهيزات برقي ، پرده و تعريف سناريو در رنگهاي متنوع و در ابعاد 86x86x39  mm  قابل ارائه است. enlightened