كنترل كننده تلفنی خانه هوشمند مبنا

یکی از امتیازات ویژه فناوری خانه هوشمند مبنا ، امكان بررسی و آگاهی از وضعیت روشن یا خاموش بودن تجهیزات الكتریكی تحت فرمان و صدور فرمان خاموش و روشن نمودن چراغ روشنایی و دیگر وسایل برقی از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه بدون در نظر گرفتن بعد مسافت است.
 
برای مثال شما از بیرون منزل می توانید پلوپز و آرام پز خود را روشن یا خاموش کنید. سیستم سرمایش و گرمایش منزلتان را کنترل نموده و درجه حرارت مطبوع را برای ورود به خانه تنظیم کنید.و یا زمانی که در منزل نیستید، با استفاده از این تكنولوژی می توانید با خاموش روشن كردن چراغ ها یا باز و بسته کردن پرده به صورت رندوم، حضورتان در منزل را شبیه سازی کنید.