گيرنده ديواری خانه هوشمند مبنا برای كنترل تجهيزات IR

enlightened این گیرنده با به كنترل در آوردن اسپلیت ها و سایر تجهیزات IR نظیر تلویزیون و سایر دستگاه های صوتی و تصویری ، امكان صدور فرمان از طریق تلفن و ریموت كنترل را میسر نماید . به ازای هر كدام از ادوات یك دستگاه در مقابل آنها نصب می شود.enlightened