سنسور دود Smoke Sensor

 

سنسور تشخيص دود و حرارت

اين وسيله كوچك، درخشنده و زيبا كه بي شباهت به تكه اي جواهر نيست، با صفحه سوراخدار خود اجازه ورود دود به محفظه تشخيص را ميدهد و با توجه به اندازه كوچك با مقدار كمي دود فعال ميگردد.از مشخصات اين سنسور ميتوان به اين موارد اشاره كرد

الف - اندازه كوچك

ب- آلارم نوري و صوتي

ج- صفحه مشبك صيقلي

د- عملكرد دوگانه باسيم و بي سيم

ه- استفاده از باطري

و- همخواني با ديگر اعلام حريق هاي موجود در بازار

ز- حساسيت قابل تنظيم

ح - مقاومت بالا در برابر حرارت

ط- هشدار سرقت