ماجول پريز Wall Plug

 

 

ماجول پريز با قابليت اندازه گيري جريان مصرفي و تغيير رنگ زيبا ترين و پيچيده ترين ماجول موجود در بازار ميباشد. اين ماجول با كارايي بسيار بالا و قابلت برنامه پذيري كاملاتحت فرمان HC2ميباشد و شما ميتوانيد ادوات الكتريكي را از طريق آن كنترل و پايش كنيد.